Начало

 

ДОБРЕ ДОШЛИ!

         На страниците на сайта ще се опитаме да Ви запознаем със структурата и дейността на Районен съд - град Асеновград. Стремежа ни е чрез непрекъснато обновяване на информацията да сме полезни за всички физически и юридически лица. Надяваме се, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас.

Към 2014 година в Районен съд Асеновград работят:

  • 7 магистрати
  • 2 държавни съдебни изпълнители
  • 2 съдия по вписванията
  • 27 съдебни служители

 

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2014г., съгласно чл.3, ал.5, т.1, б. "о" от ЗДДС, за услугите, предоставени от държавен съдебен изпълнител се дължи ДДС.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за публикуване на съдебните актове на РС-Асеновград в Интернет страницата на съда

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК

 

В сайта може да намерите:

- график на съдебните заседания
- образуваните и разглеждани от съда граждански и наказателни дела
- постановените и влезли в сила съдебни актове
- службите в съда, работното и приемното им време
- доклади, обяви, конкурси и др.
       Публикувани са и могат да бъдат изтеглени образци на молби за административните услуги, които се извършват от съответните служби в съда и образци на заявления по новия ГПК във връзка със заповедното производство.
        Сайтът се актуализира ежедневно.
        Целта ни е да осигурим по-голяма прозрачност в дейността на съда.

Съдебните актове се публикуват и на централен уеб базиран интерфейс

 

 
Работно време

От понеделник до петък
от 9.00 - 17.00 часа.

Председателят на съда е с приемно време за граждани:

Всеки понеделник
от 14.00 - 16.00 часа.

Асеновград 4230
ул. "Цар Иван Асен II" 6