Начало

 

ДОБРЕ ДОШЛИ!

         На страниците на сайта ще се опитаме да Ви запознаем със структурата и дейността на Районен съд - град Асеновград. Стремежа ни е чрез непрекъснато обновяване на информацията да сме полезни за всички физически и юридически лица. Надяваме се, че тази интернет страница ще бъде ценен източник на информация за Вас.

Към 2016 година в Районен съд Асеновград работят:

  • 8 магистрати
  • 2 държавни съдебни изпълнители
  • 1 съдия по вписванията
  • 27 съдебни служители

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за случайно разпределение на делата в РС Асеновград

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за публикуване на съдебните актове на РС Асеновград в Интернет страницата на съда

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК

 

В сайта може да намерите:

- график на съдебните заседания
- образуваните и разглеждани от съда граждански и наказателни дела
- постановените и влезли в сила съдебни актове
- службите в съда, работното и приемното им време
- доклади, обяви, конкурси и др.
       Публикувани са и могат да бъдат изтеглени образци на молби за административните услуги, които се извършват от съответните служби в съда и образци на заявления по новия ГПК във връзка със заповедното производство.
        Сайтът се актуализира ежедневно.
        Целта ни е да осигурим по-голяма прозрачност в дейността на съда.

Съдебните актове се публикуват и на централен уеб базиран интерфейс

 

 
Работно време

От понеделник до петък
от 9.00 - 17.00 часа.

Председателят на съда е с приемно време за граждани:

Всеки понеделник
от 14.00 - 16.00 часа.

Асеновград 4230
ул. "Цар Иван Асен II" 6